سامانه جامع نگهداشت و تعمیرات شرکت بیکران قشم

نام كاربري
رمز عبور
آيا رمز عبور خود را فراموش كرده ايد؟

سامانه جامع نگهداری و تعمیرات به عنوان یک ابزار و با هدف تسهیل در برنامه ریزی، مدیریت و اداره امور مرتبط با نگهداری و تعمیرات موثر و کارآمد در شرکت بیکران قشم تهیه شده است
ماجولهای پایه سامانه جامع نگهداری و تعمیرات را می توان به شرح ذیل در نظر گرفت:

  • مدیریت تجهیزات (Equipment Management)
  • نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance)
  • نیروی کار (Labor)
  • دستور کار (Work Order System)
  • برنامه ریزی / زمانبندی (Scheduling/Planning)
  • تامین کنندگان (Vendor)
  • کنترل موجودی قطعات یدکی (Inventory Control)
  • خرید و تامین قطعات یدکی (Purchasing)
  • و...